British Society for Rheumatology > About BSR > Committees, SIGs and Regions > Regions > Wales

Wales

About BSR * Committees, SIGs and Regions * Regions * Wales

North and South Wales have a regular teaching programme with teleconference links and have external speakers contributing to the teaching programmes. 

Annual all Wales meeting held in Central Wales discuss issues relating to teaching, training, research and service delivery. An all-Wales audit is presented and reports given by the Chair of the BSR and RCP meetings. 

All Wales Ultrasound group: Aims to deliver standardised rheumatology ultrasound training across Wales and works in close collaboration with the BSR ultrasound SIG and Scottish Rheumatology Ultrasound Group (SRUG). There are currently 5 sites (3 in South and 2 in North) recognised for Ultrasound training. 

There is an active research programme in Wales. Professor Ernest Choy is Head of Rheumatology and translational Research in Cardiff and Director of the Cardiff Regional Experimental Arthritis Treatment and Evaluation Centre at Cardiff University School of Medicine. There are clinical trials at all major centres in Wales.

Geographical area covered:

Wales is made up of seven local Health Boards. The main Hospitals delivering rheumatology services for each Health Board are listed below. In addition, services are delivered at a number of community hospitals and clinics throughout Wales.

Where rheumatology services are delivered:

Abertawe Bro Morgannwg University Health Board: Hospitals: - Singleton, Morriston, Neath Port Talbot and Princess of Wales.

Aneurin Bevan University Health Board: Hospitals: - Royal Gwent, Nevill Hall, Ystrad Fawr, St. Woolos, Monmouth, Chepstow, County, Brecon War Memorial and Aneurin Bevan.

Betsi Cadwaladr University Health Board: Hospitals: - Wrexham Maelor, Glan Clwyd and The Peter Maddison Rheumatology Centre (Llandudno / Bangor), Deeside Community Hospital, Dolgellau Hospital, Ysbyty Bryn Beryl, Ysbyty Alltwen, Ysbyty Eryri, Ysbyti Penrhos Stanley, Blaenau Ffestiniog Health

Cardiff and Vale University Health Board: Hospitals: - University Hospital of Wales, University Hospital Llandough and Cardiff Royal infirmary

Cwm Taf University Health Board:

Hospitals: - Royal Glamorgan, Dewi Sant and Prince Charles.

Hywel Dda University Health Board:

Hospitals: - Bronglais, West Wales General, Prince Philip and Withybush

Where specialist training takes place:

The Wales deanery coordinates postgraduate training for the 9 StRs and one academic StR in Wales, as well as a number of core medical training and foundation posts in Rheumatology. StR training includes monthly supra-regional training days co-hosted with Severn deanery, regular regional updates and access to a variety of sub-speciality training opportunities. There are excellent links between the North Wales Rheumatology units and Manchester & Merseyside

Regional chair:

Email governance@rheumatology.org.uk to find out who is your Regional chair

Wales/Cymraeg

Cynhelir rhaglen addysgiadol yn y Gogledd a’r De gyda siaradwyr mewnol ac allanol.

Cynhelir cyfarfod blynyddol yng Nghanolbarth Cymru, lle trafodwn materion hyfforddiant, ymchwil a darparu gwasanaethau. Caiff Awdit Cenedlaethol ei gyflwyno, yn ogystal ag adroddiadau oddi wrth Cymdeithas Rhewmatoleg Prydain (BSR) a Choleg Brenhinol y Meddygon (RCP).

Uwchsain Rhewmatoleg Cymru: darparwn hyfforddiant uwchsain ar draws Cymru gan gydlynnu gyda grŵp CRhP (BSR) a SRUG o’r Alban. Mae 5 canolfan uwchsain (3 yn y De a 2 yn y Gogledd).

Mae ymchwil Rhewmatoleg yn digwydd ledled Cymru. Pennaeth Ymchwil Rhewmatoleg Prifysgol Caerdydd yw yr Athro Ernest Choy. Cynhelir treialon clinigol ym mhob adran ar draws Cymru.

Ym mha ardaloedd:

Mae saith Bwrdd Iechyd yn darparu gwasanaeth Rhewmatoleg yng Nghymru.

Ymhle mae’r gwasanaethau rhewmatoleg yn cael eu darparu:

Abertawe Bro Morgannwg University Health Board: Hospitals: - Singleton, Morriston, Neath Port Talbot and Princess of Wales.

Cynhelir y gwasanaethau hyn drwy’r ysbytai ym mhob un o’r Byrddau Iechyd isod, yn ogystal ag ysbytai cymunedol a chlinigau lleol.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg:

Ysbytai : - Singleton, Treforys, Castell Nedd Port Talbot a Tywysoges Cymru Penybont.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan:

Ysbytai: - Brenhinol Gwent, Neuadd Nevill, Ystrad Fawr, St. Woolos, Trefynwy, Casgwent, Pontypŵl, Aberhonddu ac Ysbyty Aneurin Bevan Glyn Ebwy.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr:

Ysbytai: - Wrecsam Maelor, Glan Clwyd, Canolfan Rhewmatoleg Peter Maddison (Llandudno / Bangor), Glannau Dyfrdwy, Dolgellau, Ysbyty Bryn Beryl, Ysbyty Alltwen, Ysbyty Eryri, Ysbyti Penrhos Stanley, Blaenau Ffestiniog

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro:

Ysbytai: - Ysbyty Athrofaol Cymru, Ysbyty Prifysgol Llandochau ac Ysbyty Brenhinol Caerdydd

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf:

Ysbytai: - Brenhinol Morgannwg, Dewi Sant a Tywysog Siarl.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda:

Ysbytai: - Bronglais, Glangwili, Tywysog Philip a Llwynhelyg

Ymhle mae hyfforddiant arbenigol yn cymryd lle:

Mae Deoniaeth Cymru yn cydlynnu hyfforddiant ôlraddedig ar gyfer naw cofrestrydd (StR) ac un cofrestrydd academaidd, yn ogystal â nifer o swyddi Rhewmatoleg ar gyfer meddygon craidd (CMT) a sylfaenol (F1/2). Cynhelir diwrnodau hyfforddi bob mis i gofrestryddion ar y cyd gyda Deoniaeth Hafren, yn ogystal a chyfarfodydd rhanbarthol. Mae nifer o gyfleoedd am hyfforddiant is-arbenigol hefyd. Mae gan ganolfannau yn y Gogledd gysylltiadau da gyda Manceinion a Glannau Mersi.

Cadeirydd ranbarthol:

Email governance@rheumatology.org.uk to find out who is your Regional chair

Latest Tweet

@RheumatologyUK

New to #Twitter or want to meet fellow #tweeters? Join the official #Rheum2017 tweetup, BSR stand, 08:30, 25 Apr, exhibition hall

Contact us

British Society for Rheumatology
Bride House, 18-20 Bride Lane,
London EC4Y 8EE
T: +44 (0) 20 7842 0900
E: bsr@rheumatology.org.uk
Company No: 3470316
Charity No: 1067124
VAT No: 404 5637 66

Join us

We are the UK's leading specialist medical society for rheumatology and musculoskeletal professionals, and we welcome applications from all health professionals in these fields.